Skip to Main Content

Taman Komander Ho Yin

Taman Komander Ho Yin

Taman Komander Ho Yin merentang bulatan di Avenida Rodrigo Rodrigues, di mana terdapat gerbang berorientasikan, ke Avenida de Amizade. Terletak antara banyak apartmen, pejabat-pejabat dan hotel-hotel dalam bangunan tinggi-tinggi, kawasan hijau ini menyediakan ruang yang tenteram dengan pokok-pokok yang meneduhi bangku-bangku dan meja-meja untuk bermain catur, pokok-pokok rendah berlanskap, gugusan buluh, taman permainan kanak-kanak, dan sebuah kafe kecil.