Skip to Main Content

Galeri Peringatan Undang-undang Asas Macao

Galeri Peringatan Undang-undang Asas Macao telah ditubuhkan pada tahun 2013.

Terdapat sejumlah 7 kawasan pameran yang dikhaskan bagi menerangkan Undang-undang Asas Macao. Kawasan-kawasan ini, termasuklah “Forward”, “Retrospective History of Macao”, “The Guiding Principle of One Country, Two Systems”, “Formulation and Implementation of the Macao Basic Law”, “Structure of the Macao Basic Law”, “Success of the Macao Basic Law” dan “Promotion of the Macao Basic Law”, menggambarkan latar belakang sejarah, proses merangka Undang-undang Asas Macao, dan cara individu dari pelbagai bidang dalam masyarakat berusaha untuk mempromosi dan mempraktikkan Undang-undang Asas Macao. Maka, sentimen patriotik dan cinta para penduduk Macao terhadap Macao boleh dirasai.

Sumber: Biro Hal Ehwal Perbandaran