Skip to Main Content

เทศกาลเดินขบวนพาเหรดรอบเมืองมาเก๊าประจำปี

เทศกาลเดินขบวนพาเหรดรอบเมืองมาเก๊าประจำปี

  • งานสำคัญๆ
  • 13 ธ.ค.

ขบวนพาเหรดแห่งมาเก๊า,มนต์เสน่ห์แห่งเมืองละติน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานวัฒนธรรม ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น ‘ขบวนพาเหรดนานาชาติแห่งมาเก๊า’เริ่มใช้ชื่อใหม่ในปี 2562 ซึ่งป็นพาเหรดที่แสดงถึงความหลากหลายทางศิลปะที่ผสมผสานอยู่ในมาเก๊า ขบวนพาเหรดประกอบไปด้วยการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจจากทั่วโลก พร้อมกับศิลปินมากมายจากมาเก๊า ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสนุกกัน นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมแบ่งปันความสนุกสนานไปพร้อมกับ การรับรู้ถึงการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในมาเก๊า

A ทะเลสาบไซวาน