Skip to Main Content

Shoppes at Cotai Central

จากที่เพิ่มร้านขายเครื่องแต่งกายนำสมัยและห้องแสดงสินค้ามากกว่า 100 แห่ง Shoppes at Cotai Central ได้รวม Shoppes at Venetian และ Shoppes at Four Seasons เข้าด้วยกันทำให้มีร้านทั้งหมด 600 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นศูนกลางย์แหล่งช็อปปิ้งที่ใหญที่สุดในมาเก๊า สวรรค์สำหรับนักช็อปแห่งนี้มีสินค้าแบรนด์เนมจากมาเก๊าที่มีจำหน่ายที่นี่ที่แรก และมีสภาพแวดล้อมที่สดชื่นและเต็มไปด้วยแสงธรรมชาติ มีชั้นน้ำตก ฉากหลังที่เขียวชอุ่ม และหน้าผาหิน