Skip to Main Content

สวนศิลปะ

สวนศิลปะมีสวนดอกไม้ น้ำพุ และรูปปั้น ซึ่งทอดยาวไปตาม Avenida de Amizade ตัดสวนผู้บังคับบัญชาโฮยิน และสวน ดร. Carlos d'Assumpcão ซึ่งเป็นสวนที่น่าเดิน คุณสามารถเดินกลับไปในเมืองได้โดยไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมา จากที่นี่คุณสามารถเดินไปศูนย์วัฒนธรรม และโรงแรมลิสบัวซึ่งจะอยู่ริมน้ำโดยตลอดและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ต่างๆ ของมาเก๊าได้