Skip to Main Content

สวนพฤกษชาติ

สวนพฤกษชาติ

สวนพฤกษชาติสไตล์ยุโรปตั้งอยู่ที่ฐานของเนินเขาเกียขนานกับ Avenida Sid-nio Pais ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ของพระราชวังพฤกษชาติซึ่งเป็นคฤหาสน์ของขุนนางโปรตุเกส ประตูหินตรงทางเข้าเคยเป็นป้อมยามของพระราชวัง ทางเดินที่เป็นเส้นตรงมีต้นปาล์มสูงๆ และพุ่มดอกไม้อยู่สองข้างทางซึ่งจะนำไปสู่ที่ตั้งของพระราชวังเก่าซึ่งตอนนี้กลายเป็นกรงนกขนาดใหญ่ สวนสัตว์เล็กๆ และลานร้านขายเครื่องดื่มใต้ร่มไม้ ในสวนมีแปลงดอกไม้และทางเดินหินที่โค้งขึ้นไปด้านบนผ่านน้ำตกและหอทัศนา ไปจนถึงด้านบนของเนินเขาเกียซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของมาเก๊า

เส้นทางที่ง่ายที่สุดที่จะขึ้นไปบนยอดเนินเขาเกียคือรถกระเช้าใกล้ๆ ประตูสวน ผู้มาเยือนสามารถมองลงมาเห็นสวนและทิวทัศน์โดยรอบของเมืองได้