Skip to Main Content

เรื่องราววิเศษของโบสถ์แม่พระฟาติมา

เรื่องราววิเศษของโบสถ์แม่พระฟาติมา

เกาะกลางถนนเดิมได้รับการเนรมิตให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดราว 1,583 ตารางเมตรที่คนในย่านมาออกกำลัง พักผ่อนหย่อนใจกันเพลินๆ