Skip to Main Content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเก็บรวมรวมและการใช้งานข้อมูลทั่วไป
เมื่อท่านเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวมาเก๊า ทางเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) โดเมนเนม (Domain Name) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการบันทึกสถิติผู้เข้าใช้งาน ในกรณีที่เว็บไซต์พบการใช้งานที่ขัดต่อกฎหมาย ทางการท่องเที่ยวมาเก๊าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน เจ้าหน้าที่จึงสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและนำผู้ทำผิดกฎหมายมาดำเนินการตามกระบวนการความยุติธรรม

2. การเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านลงชื่อเพื่อรับจดหมายข่าวบนเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะใช้ที่อยู่และอีเมล์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งจดหมายข่าวเท่านั้น ในระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจจะถูกขอข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกควบคุมภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อสาธรณชนใดๆ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะถูกเก็บในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อครบกำหนดตามกฎหมายของรัฐบาลมาเก๊าข้อมูลของผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบ

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้รับการคุ้มครองในระหว่างการส่งและการจัดเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่ผู้ใช้ส่งอีเมล์ถึงเว็บไซต์ ตัวผู้ใช้มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากเป็นการส่งข้อมูลที่ผ่านเครือข่ายสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจจะถูกเปิดเผยหรือใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลการร้องเรียนหรือโปรแกรมประยุกต์โดยวิธีการอื่นๆถ้าเป็นไปได้

4. เว็บไซต์ภายนอก
เว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก สถาบันอื่นๆ หรือ หน่วยงานภาครัฐ โดยเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ถูกสร้างและดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริการการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ถือเป็นบริการเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆโดยการคลิกลิงค์เหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการใช้งานจากทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวมาเก๊าโดยอัตโนมัติ เว็บไซต์ภายนอกที่ทางผู้ใช้เข้าไปใช้บริการนั้น ไม่ได้มีการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเงื่อนไขของการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ อาจจะแตกต่างจากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ผู้ใช้อ่านนโยบายและเงื่อนไขเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ทางการท่องเที่ยวมาเก๊าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเว็บไซต์จะอัพเดตเนื้อหาใหม่แทนที่เนื้อหาเก่า รุ่นที่ปรับปรุงและระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ: ภาษาจีนและภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการในเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ในขณะที่ภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่มีการแปลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น