Skip to Main Content

เมืองสร้างสรรค์แห่งศิลปะการทำอาหารโลก

มาเก๊าได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งศิลปะการทำอาหารของ UNESCO เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2017 การกำหนดนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรับรองการยอมรับในระดับโลกเกี่ยวกับมรดกด้านอาหารที่มีอายุมากกว่า 400 ปีของมาเก๊า ไม่มีวิธีที่ดีกว่าในการสัมผัสวัฒนธรรมการทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊าด้วยการรับประทานอาหารจากร้านอาหารระดับโลกไปจนถึงร้านอาหารที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกเล็กซอกน้อยเพื่อสัมผัสรสชาติที่แท้จริงของมาเก๊า

เรียนรู้เพิ่มเติม

ร้านอาหาร

มาเก๊ามีอาหารอาหารพิเศษให้เลือกหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และอื่นๆ อีกมากมายทำให้เมืองนานาชาติแห่งนี้เป็นสวรรค์สำหรับนักชิมอาหาร จำนวนร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นทำให้มีอาหารที่หลากหลายที่ถูกปากบรรดานักชิม นอกเหนือจากไวน์และเหล้านานาชาติทั่วไปแล้วนักดื่มยังสามารถหาไวน์โปรตุเกสชั้นเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลที่ตอนนี้กำลังเป็นที่รู้จักบนเวทีนานาชาติ

Quality Tourism Services Merchant

โครงการรับรองคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว

มาเก๊ากำลังพัฒนาเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวและการพักผ่อน ซึ่งขั้นตอนได้ก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ คุณภาพการบริการควรเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพื่อรับมือกับการพัฒนาความมั่นคงของธุรกิจนี้ การยกระดับคุณภาพการบริการของธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ถึงพันธกิจในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งการท่องเที่ยวมาเก๊าได้เข้าร่วมกับ โครงการรับรองคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว (QTSAS) ประจำปี ค.ศ. 2014 ที่ได้สร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการของธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุนธุรกิจและยกระดับภาพลักษณ์ของการบริการ และจำแนกประเภทของร้านค้าที่ให้บริการที่โดดเด่น และมีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี