Skip to Main Content

เกี่ยวกับเรา

หน้าที่รับผิดชอบหลักของสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊า

ตามนโยบายที่กำหนดและพัฒนาให้เขตปกครองพิเศษมาเก๊าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและพักผ่อนในระดับสากล สำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊ามีหน้าที่เป็นองกรณ์สาธารณะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดเตรียม, การวิเคราะห์และ การให้ความช่วยเหลือในการกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า เพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวในมาเก๊าเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

พร้อมด้วยผู้ประกอบการท้องถิ่น สำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊าสนับสนุนในทุกๆ ด้านของธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการของมาเก๊า ไม่เพียงแค่ในแง่ของการเป็นผู้นำ และขยายตลาดธุรกิจท่องเที่ยว แต่รวมไปถึงการประเมิณผลและแสวงหา โอกาสใหม่ๆ ให้กับตลาด เพื่อเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มาเยือนมาเก๊าจากที่ต่าง

ทางเราได้ทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับภาคส่วนธุรกิจท่องเที่ยวต่างชาติ เช่นเดียวกันกับส่วนบริการระดับภูมิภาค และองกรณ์ธุรกิจท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวมาเก๊ามากยิ่งขึ้น

ในส่วนงานท้องถิ่นนั้น การท่องเที่ยวมาเก๊ามีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความหลากหลายในธุรกิจท่องเที่ยว เช่นเดียวกันกับ การสนับสนุน, การร่วมมือ และ ส่งเสริม ในโครงการการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และ การจัดงาน อีเว้นท์ขนาดใหญ่

ในฐานะองกรณ์ที่ดูแลอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวของเมาเก๊า การท่องเที่ยวมาเก๊าได้รับการรับรองว่าการดำเนินงานต่าง ๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐที่กระทำอยู่กรอบของกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตและสามารถตรวจสอบสถานที่ทำการ, ที่ตั้งสำนักงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและจริยธรรมในการดำเนินนงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ทางสำนักงานยังคงเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการสร้างมาตรฐาน และ ส่งเสริมโอกาสในการฝึกฝนทักษะให้กับหน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน งานบริการ,งานบริการจัดเลี้ยง และสายงานธุรกิจท่องเที่ยวตลอดจน ให้การร่วมมือกับสถาบันฝึกสอน และ องกรณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะการบริการและการปรับปรุงทักษะอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวมาเก๊ายังได้มีการกำหนดแผนฉุกเฉินสำหรับวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยวและจัดการด้านระบบการเตือนเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพลเมืองมาเก๊าในระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติในระหว่างที่พักอยู่ในมาเก๊า