Skip to Main Content

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในมาเก๊า ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่ได้มากจากสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า และบุคคลอื่นๆ และเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงของบุคคลทั่วไปเท่านั้น

ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์คุณจะต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงที่จะถูกผูกมัดและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

1. ลิขสิทธิ์
นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า หรือซัพพลายเออร์ของสำนักงานฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ ในเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้รวมถึงห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ อัพโหลด หรือเลียนแบบข้อมูล โลโก้ กราฟฟิก แผนที่ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และภาพยนตร์ทั้งหมดไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าอย่างชัดแจ้ง

สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าไม่ให้สิทธิ์แก่คุณไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลที่แสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

2. ใบอนุญาตแบบจำกัด
เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการส่วนตัวหรือเพื่อองค์กรเท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลด เก็บไว้ในหน่วยความจำ แสดง พิมพ์ หรือทำซ้ำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้เช่น ข้อความ กราฟฟิก และรูปภาพ ในลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อการใช้งานเพื่อการส่วนตัว การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานภายในองค์กรของคุณตราบใดที่คุณระบุว่าแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าวคือสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า ห้ามใช้เนื้อหาในลักษณะที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือเป็นการหลอกลวงผู้อื่น

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าพยายามที่จะรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลล่าสุด แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นั้นถูกต้อง หรือครบถ้วน และเราจะไม่ยอมรับผิดใดๆ สำหรับความผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ทั้งสิ้น เราแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวยืนยันความถูกต้องกับสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า หรือฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการใดๆ

การอ้างอิงใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถึงเหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ไม่ถือเป็นการรับประกันหรือการแนะนำใดๆ จากเราแต่อย่างใด

4. การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์
สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ด้วยดุลยพินิจของสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ต้องรับผิดต่อคุณแต่อย่างใด

คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่โพสต์ออนไลน์อย่างเป็นประจำเพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทันเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ได้ทันทีและการใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ได้มีการแก้ไขแล้วตามการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการโพสต์ออนไลน์

5. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์แบบไฮเปอร์เท็กซ์ กรอบ หรือการอ้างอิงอื่นๆ ไปยังบุคคลอื่นๆ และเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของลิงค์แบบไฮเปอร์เท็กซ์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ และสำนักงานฯ ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลใดๆ บนลิงค์เหล่านั้น

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าเรารับรองหรืออนุมัติเว็บไซต์ในลิงค์เหล่านี้ คุณจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้หรือการเชื่อมั่นในเนื้อหาของเว็บไซต์บนลิงค์เหล่านั้นเอง

6. กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายแห่งเขตปกครองพิเศษมาเก๊าของสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยินยอมให้มีการตัดสินตามขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของศาลในมาเก๊าแต่เพียงแห่งเดียว