Skip to Main Content

หมู่บ้านไทปา

Taipa Houses ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน8สถานที่สำคัญในมาเก๊า Taipa Houses แสดงถึงเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสในเกาะ Taipa รวมถึงคริสตจักรคาร์เมล ประกอบเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามและส่งให้บ้านสีเขียว5หลังนี้โดดเด่นเป็นที่สุด

บ้านสีเขียว5หลังนี้สร้างขึ้นในปี 1921 ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนอาวุโส ในปี 1992 พวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ต่อมารัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะปรับปรุงบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมในสิ้นปี 1999 ซึ่งเรียกว่า 'บ้านพิพิธภัณฑ์ Taipa'

ในเดือนกันยายน 2016 เขตปกครองพิเศษมาเก๊าได้ปรับปรุงบ้าน5หลังนี้เพื่อให้เป็น 'พิพิธภัณฑ์มาเก๊า', 'ห้องจัดแสดง ', ' บ้านแห่งความสร้างสรรค์ ',' บ้านแห่งความคิดถึง'และ' บ้านพักรับรอง' จากตะวันตกไปตะวันออก ตามลำดับ โครงการนี้มีการแปลงสถานที่ลงในการผสมผสานของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการแสดงกลางแจ้งเพื่อการพักผ่อนจึงทำให้การแสดงของไม่เพียงมีแค่วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส แต่รวมวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก

พิพิธภัณฑ์มาเก๊า
พิพิธภัณฑ์มาเก๊า สร้างจากชีวิตประจำวันจากที่ผ่านมาของมาเก๊า คำว่า 'มาเก๊า' หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบรรพบุรุษโปรตุเกสแต่งงานจีนมาเลย์และชาวฟิลิปปินส์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียจากเอเชียใต้ในมาเก๊า มีภาษาและการใชชีวิตเป็นของตัวเอง; ในขณะที่พวกเขาส่วนใหญ่เชื่อทางศาสนาของตะวันตก พวกเขายังมีอิทธิพลจากรูปแบบชีวิตของชาวจีน

ห้องจัดแสดง
แสดงนิทรรศการความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้จัดเป็นนิทรรศการและใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของโลกและศิลปะ

บ้านแห่งความสร้างสรรค์
ทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการแสดงนิทรรศการและการส่งเสริมวัฒนธรรมของมาเก๊าและประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส ได้มีการขายของผลิตภัณฑ์พิเศษมีการจัดแสดงชั้นล่างและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับโปรตุเกสและเกี่ยวข้องกับ Taipa และชั้นแรกเป็นพื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการ

บ้านแห่งความคิดถึง
การจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับคนมาเก๊าและย่าน Cotai มีการจัดเป็นครั้งคราวเพื่อแสดงพื้นเมืองวัฒนธรรม, ชีวิต, ศาสนา, สถาปัตยกรรมและอาหารของชุมชนมาเก๊าและย่าน Cotai ในอดีตและปัจจุบัน

บ้านรับรอง
บ้านนี้ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม แต่เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการเลี้ยงและกิจกรรมอื่น ๆ