Skip to Main Content
34 นาที 6 ทิวทัศน์

มรดกตกทอดทางศิลปวัฒนธรรม

เดินท่องไปในสถาปัตยกรรมทันสมัยเลียบชายฝั่งทะเล ตื่นตากับความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปะ ปล่อยใจไปกับดนตรีพื้นถิ่น ออกเดินทางบนเส้นสายแห่งวัฒนธรรมที่มาเก๊ามีให้เหลือเฟือ

1

ท่าเรือชาวประมงของมาเก๊า

ท่าเรือชาวประมงของมาเก๊าคือสวนสนุกขนาด 133,000 ตารางเมตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เป็นสวนสนุกในแนววัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมาเก๊า...
2

ศูนย์วิทยาศาสตร์มาเก๊า

ศูนย์วิทยาศาสตร์มาเก๊าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนเชื้อสายอเมริกันชื่อดังที่ชื่อว่า ไอ เอ็ม เปย์ ที่สังเกตุได้ทันทีจากรูปลักษณ์ภายนอกสีเงินทรงกรวย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 20,000 ตารางเมตร...
3

ศูนย์วัฒนธรรมมาเก๊า (Macao Cultural Centre)

เป็นเวทีที่นำการแสดงดังๆ จากทั่วโลกมาลงโรงที่มาเก๊า จึงมุ่งมั่นเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ หลากหลายด้วยรายการงานแสดงชั้นเยี่ยมทั้งจากมาเก๊าและนานาชาติ นำมาประเทืองปัญญา...
4

พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาเก๊า

พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาเก๊าคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเดียวในมาเก๊าที่มีพื้นที่การจัดแสดงทัศนศิลป์ที่ใหญ่ที่สุด พิพิธภัณฑ์มี 5 ชั้น ที่มีห้องแสดงงานศิลปะทั้งหมดเจ็ดห้อง ห้องแสดงการเขียนพู่กันจีนและภาพวาด...
5

พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า

พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊าถูกสร้างขึ้นบนสถานที่ที่มีการจัดพิธีการส่งมอบมาเก๊าของรัฐบาลจีน-โปรตุเกส ซึ่งทุกวันนี้เป็นสถานที่จัดการแสดงของขวัญในการส่งมอง...
6

ศูนย์ส่งเสริมศาสนาเจ้าแม่กวนอิม

รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่ท่าเรือด้านนอกอุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม (เทพเจ้าแห่งความเมตตา) สูง 20 เมตร ทำด้วยสัมฤทธ์พิเศษ ฐานรูปโดมเหมือนดอกบัวเป็นศูนย์ส่งเสริมศาสนาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ...