Skip to Main Content
25 นาที 7 ทิวทัศน์

การทดลองเชิงสร้างสรรค์

เสาะหาเรื่องราวแต่หนหลังในย่านสวยดั่งภาพวาดใกล้ใจกลางเมือง ความงามและเงียบสงบจะทำให้คุณหลงรักเอาง่ายๆ

1

วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดพุทธแห่งนี้เป็นวัดของเทพเจ้าแห่งความเมตตาถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยที่อาคารในปัจจุบันถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1627 วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเก๊าซึ่งมีประตูทางเข้าขนาดใหญ่...
2

สวนพฤกษชาติ

สวนพฤกษชาติสไตล์ยุโรปตั้งอยู่ที่ฐานของเนินเขาเกียขนานกับ Avenida Sid-nio Pais ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ของพระราชวังพฤกษชาติซึ่งเป็นคฤหาสน์ของขุนนางโปรตุเกส ประตูหินตรงทางเข้าเคยเป็นป้อมยามของพระราชวัง...
3

อนุสรณ์สถานสำหรับ ดร. ซุนยัดเซ็นในมาเก๊า

อาคารดั้งเดิมนี้เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมของมาเก๊าเป็นถานที่จัดเก็บเอกสารมากมายซึ่งเป็นการแสดงความเคารพที่ ดร. ซุนยัดเซ็น ในมาพักอยู่ในมาเก๊า เขาเป็นที่ปรึกษาและผู้ที่ผลักดันการปฏิวัติสาธารณรัฐในประเทศจีน...
4

สวนเลาลิมเอี๊ยค

สวนเลาลิมเอี๊ยคเป็นสวนที่มีความเป็นจีนมากที่สุดในสวนทั้งหมดของมาเก๊า สวนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้าชาวจีนที่ร่ำรวยรายหนึ่งในศตวรรษที่ 19 ที่ชื่อว่าหลู่เกา ซึ่งลูกชายของเขาที่ชื่อว่าเลาลิมเอี๊ยครับช่วงต่อไปในปี ค.ศ...
5

ห้องจัดแสดงนิทรรศการแท็ปเซี้ยค

ห้องจัดแสดงนิทรรศการแท็ปเซี้ยคเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมนิทรรศการทางวัฒนธรรมและศิลปะซึ่งเปิดให้บริการในมาเก๊าเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2003 ห้องจัดแสดงนิทรรศการแท็ปเซี้ยคให้บริการโครงการนำเสนอ...
6

จัตุรัสทัปเส็ก (Tap Seac Square)

เดิมคือสนามฝึกซ้อมของทหาร แปลงร่างเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ด้วยการปูหินก้อนโปรตุเกสในปี ค.ศ. 2007 รุ่มรวยไปด้วยมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมด้วยอาคารสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ที่รายล้อมรอบจัตุรัสทัปเส็ก...
7

โบสถ์เซนต์ลาซารุส

สิ่งก่อสร้างแห่งแรกในบริเวณนี้คืออาศรมของพระแม่แห่งความหวัง หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายในนามของเซนต์ลาซารุสที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1570 สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อน...