Skip to Main Content
25 นาที 9 ทิวทัศน์

วันคืนผันผ่านที่หมู่บ้านไทปา

เดินเตร่ไปในตรอกซอกซอยแคบของย่านเก่าแก่สุดน่ารัก บ้านโบราณมากมายชวนให้หวนนึกถึงวิถีชาวบ้านแต่กาลก่อน

1

วัดอีเลิง ไทปา (I Leng Temple in Taipa)

ตั้งอยู่ติดวัดเจ้าแม่กวนอิมบนเกาะไทปา สร้างในปีที่ 26 ของรัชสมัยจักรพรรดิกวังซวี่แห่งราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1900) ขานกันอีกชื่อว่า วัดกาซินทง เป็นที่สักการะ “I Leng” เทพเจ้าแห่งการรักษา (Emperor...
2

วัดเจ้าแม่กวนอิม ไทปา (Kun Iam Temple in Taipa)

สลักลงหินอ่อนว่าสร้างราวปีที่ 28 ของรัชสมัยจักรพรรดิกวังซวี่แห่งราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1902) ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปิดทองคำเปลวเงางามล้ำค่า มองแล้วเกิดความสงบสุข...
3

พิพิธภัณฑ์ไทปา และประวัติศาสตร์ของโคโลเอน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีของสะสมที่นำมาจัดแสดงมากมาย บนชั้นหนึ่งมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบบนเกาะโคโบเอน ซากสถาปัตยกรรมที่ทำด้วยหินในชั้นใต้ดินของอาคารสภาเกาะเดิม และการพัฒนาหมูบ้านต่างๆ ศาสนา...
4

วัดเทียนโห่ว ไทปา (Tin Hau Temple in Taipa)

เชื่อกันทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่รู้จักกันมากที่สุดของเกาะไทปา ไม่ระบุปีสร้างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าไม่เกินปี 1785 จากที่พบหลักฐานบนระฆังเก่าในวัดซึ่งสลักไว้ว่า “จัดทำขึ้นในปีที่ 50...
5

วัดปักไท ไทปา (Pak Tai Temple in Taipa)

หนึ่งในวัดโดดเด่นบนเกาะไทปา มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไป 160 ปีก่อนตามที่พบแผ่นศิลาจารึกในวัด ศาลาสักการะที่จัดให้ผู้ศรัทธาเข้าไปกราบไหว้ขอพรเป็นสิ่งที่พบเห็นไม่มากนักบนเกาะนี้ ในสมัยก่อน...
6

ถนนคูนย่า (Rua do Cunha)

ถนนคนเดินสายแคบแต่คับคั่งใจกลางหมู่บ้านไทปาที่ชวนให้การเดินเที่ยวมีชีวิตชีวาด้วยบรรยากาศชุมชนเดิมของเกาะที่เรียงรายด้วยนานาร้านอาหารเก่าแก่ตำรับดั้งเดิม นับตั้งแต่จัดทำเป็นโซนเฉพาะคนเดินที่แรกของมาเก๊าเมื่อปี...
7

หอคาร์โม (Carmo Hall)

ขณะเดินขึ้นไปชม จะได้เห็นอาคารโคโลเนียลทาสีหลายหลากทั้งเหลือง ฟ้า เขียว ที่ปูอารมณ์ให้เข้าไปสู่เรื่องเล่าจากอดีตของย่านอันเป็นบ้านทางวัฒนธรรมแมกกานีส อาคารสองชั้นสวยสดวางตัวกระจายทั่วอาณาบริเวณ...
8

โบสถ์พระแม่คาร์เมล

โบสถ์นี้ถูกก่อสร้างในปี ค.ศ. 1976 ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นทะเล หมู่บ้านไทปา และคฤหาสน์ ของไทปาเก่าที่ได้รับการปฏิสังขรณ์
9

หมู่บ้านไทปา

Taipa Houses ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน8สถานที่สำคัญในมาเก๊า Taipa Houses แสดงถึงเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสในเกาะ Taipa รวมถึงคริสตจักรคาร์เมล...