Skip to Main Content

หอคาร์โม (Carmo Hall)

หอคาร์โม (Carmo Hall)

ขณะเดินขึ้นไปชม จะได้เห็นอาคารโคโลเนียลทาสีหลายหลากทั้งเหลือง ฟ้า เขียว ที่ปูอารมณ์ให้เข้าไปสู่เรื่องเล่าจากอดีตของย่านอันเป็นบ้านทางวัฒนธรรมแมกกานีส อาคารสองชั้นสวยสดวางตัวกระจายทั่วอาณาบริเวณ หอคาร์โม ซึ่งเคยเป็นการไฟฟ้าของเกาะ คือโรงไฟฟ้าสาธารณะที่ผลิตไฟฟ้าป้อนพลเมืองแห่งเดียวของเกาะไทปา ในปี ค.ศ. 2007 ได้ปรับโฉมเป็นอาคารกิจกรรมเอนกประสงค์ที่มีการแสดง เทศกาล เสวนาจัดขึ้นเป็นประจำ