Skip to Main Content

วัดปักไท ไทปา (Pak Tai Temple in Taipa)

วัดปักไท ไทปา (Pak Tai Temple in Taipa)

หนึ่งในวัดโดดเด่นบนเกาะไทปา มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไป 160 ปีก่อนตามที่พบแผ่นศิลาจารึกในวัด ศาลาสักการะที่จัดให้ผู้ศรัทธาเข้าไปกราบไหว้ขอพรเป็นสิ่งที่พบเห็นไม่มากนักบนเกาะนี้ ในสมัยก่อน ชาวบ้านส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการจับปลา จึงดำเนินรอยตามคำสั่งสอนของปักไท หรือ Northern Emperor ที่เชื่อกันว่ามีพลังสวรรค์สกัดกั้นน้ำท่วมและไฟไหม้ได้ อันเป็นที่มาของการสร้างวัดแห่งนี้ ทั้งมีการฉลองเทศกาลปักไท (Feast of Pak Tai) ทุกวันที่ 3 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีน มีละครงิ้วให้มานั่งดูปูเสื่อกันหน้าวัด ผู้มาเยือนสามารถเช่าจักรยานขี่เที่ยวในอาณาบริเวณหมู่บ้านเก่าได้อย่างสำราญ