Skip to Main Content

ถนนคูนย่า (Rua do Cunha)

ถนนคูนย่า (Rua do Cunha)

ถนนคนเดินสายแคบแต่คับคั่งใจกลางหมู่บ้านไทปาที่ชวนให้การเดินเที่ยวมีชีวิตชีวาด้วยบรรยากาศชุมชนเดิมของเกาะที่เรียงรายด้วยนานาร้านอาหารเก่าแก่ตำรับดั้งเดิม นับตั้งแต่จัดทำเป็นโซนเฉพาะคนเดินที่แรกของมาเก๊าเมื่อปี ค.ศ. 1983 ก็ได้กลายเป็นแหล่งยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวพากันมาเสาะแสวงหาไปตามตรอกแคบซอยน้อย ชิมๆ ซื้อๆ บรรดาขนมหวาน คุกกี้อัลมอนด์ ขนมไข่ ขนมถั่ว มะพร้าวขูด ที่ล้วนซื้อกินเองหรือเป็นของฝากก็ได้ ตลาดเก่าที่สร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษ 19 ได้รับการชุบชีวิตให้เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เพิ่มสีสันให้ย่านนี้สนุกยิ่งขึ้น ทุกวันอาทิตย์บริเวณจัตุรัสยังมีตลาดนัดไทปาอัดแน่นด้วยแผงขายสินค้า โดยเฉพาะของทำมือกระจุกกระจิก สวยๆ งามๆ ทำเอาพลาดไม่ได้เลย