Skip to Main Content
24 นาที 8 ทิวทัศน์

สองแพร่งแห่งจีนกับโปรตุเกส

ทอดน่องไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์แห่งการพบปะกันของสองอารยธรรม แล้วคุณจะพบบันทึกแห่งความทรงจำและความรู้สึกนึกคิดของชาวโปรตุเกสที่ครั้งหนึ่งมีมาเก๊าเป็น “บ้าน”

1

จัตุรัสเซนาโด

จัตุรัสเซนาโดเป็นศูนย์รวมของชาวเมืองมาหลายศตวรรษ และยังคงเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ทุกวันนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารวุฒิสภาเก่า วัดซำไก (วันควนไท)...
2

จัตุรัสเซนต์ออกัสติน

จัตุรัสเซนต์ออกัสตินประกอบด้วยอาคารต่างๆ เช่น โบสถ์เซนต์ออกัสติน โรงละครดอมเปโดรที่ห้า โรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟ และหอสมุดเซอร์โรเบิร์ตโฮตุง
3

โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โจเซฟ

โรงเรียนสอนศาสนาเก่าและวิทยาลัยเซนต์ปอลถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1728 เคยเป็นฐานสำคัญของผู้สอนศาสนาที่ทำงานในจีน ญี่ปุ่น และบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟสอนหลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย...
4

โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์

โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชเยซูอิตเมื่อตอนกลางศตวรรษที่ 16 เป็นหนึ่งในสามของโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า หน้าตาและสัดส่วนของโบสถ์ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1846...
5

บ้านแมนดาริน

บ้านแมนดารินถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ซึ่งเป็นบ้านแบบจีนโบราณของนักประพันธ์จีนอยู่ยิ่งใหญ่นามว่า เฉิง กวนยิง ซึ่งประกอบไปด้วยเรือนหลายหลัง มีอาณาบริเวณ...
6

จัตุรัสลีเลา

เดิมทีน้ำบาดาลของลีเลาเคยถูกนำไปใช้เป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติหลักในมาเก๊า ชาวโปรตุเกสมีประโยคยอดนิยมว่า “ผู้ที่ดื่มน้ำจากลีเลาจะไม่ลืมมาเก๊า” ซึ่งหมายความว่าคนในพื้นที่คิดถึงจัตุรัสลีเลาอยู่เสมอ...
7

วัดอาม่า

วัดอาม่าถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ...
8

พิพิธภัณฑ์ทางทะเล

หากประวัติศาสตร์มาเก๊าเชื่อมโยงกับทะเลจริงๆ แล้วล่ะก็คงจะไม่มีที่ใดที่เหมาะที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลไปมากกว่าจัตุรัสเจดีย์บาร์ราอีกแล้วซึ่งเป็นสถานที่อุทิศให้กับเทพธิดา “อาม่า” ของลัทธิเต๋า...