Skip to Main Content

โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์

โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชเยซูอิตเมื่อตอนกลางศตวรรษที่ 16 เป็นหนึ่งในสามของโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า หน้าตาและสัดส่วนของโบสถ์ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1846 ตั้งอยู่ริมทะเลทางชายฝั่งตอนใต้ของมาเก๊าที่มองเห็นทะเล ครอบครัวของกะลาสีเคยใช้เป็นที่รวมตัวกันด้านหน้าบันไดโบสถ์เพื่อสวดมนต์ และเฝ้ารอการกลับมาของคนรัก จึงเรียกกันว่าเฟงชุนแทง (หอสายลมปลอบประโลม) บริเวณที่โบสถ์ตั้งอยู่เคยเป็นสถานที่ของครอบครัวที่มีฐานะซึ่งจะเห็นได้จากขนาดและสถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งเป็นแบบนีโอคลาสสิคที่มีการตกแต่งแบบบารอกอยู่นิดๆ