Skip to Main Content
25 นาที 7 ทิวทัศน์

เรื่องราววิเศษของโบสถ์แม่พระฟาติมา

ในเขตโบสถ์โบร่ำโบราณที่สองวัฒนธรรมอันแตกต่างอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว จะทำให้คุณตะลึงไปกับเรื่องราวที่อารยธรรมทั้งสองมาพานพบและโอบรับซึ่งกันและกัน

1

ประตูพรมแดน (Portas do Cerco)

อาคารผู้โดยสารใต้ดินใหม่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคนในท้องถิ่นในการเดินทางไปจูไห่ ผู้โดยสาร ณ อาคารรถบัสใต้ดินสามารถเดินทางไปจัตุรัสประตูพรมแดนได้ด้วยบันไดเลื่อน ลิฟท์ และบันไดที่เชื่อมต่อถึงกัน รถบัส...
2

เรื่องราววิเศษของโบสถ์แม่พระฟาติมา

เกาะกลางถนนเดิมได้รับการเนรมิตให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดราว 1,583 ตารางเมตรที่คนในย่านมาออกกำลัง พักผ่อนหย่อนใจกันเพลินๆ
3

วัดลินฟง

( วัดดอกบัว ) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และได้รับการปฏิสังขรณ์บ่อยครั้งที่สุด วัดดอกบัวแห่งนี้มีด้านหน้าวัดที่งดงามที่ทำจากดินเหนียวที่แกะสลักอย่างประณีตแบบนูนต่ำในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นภาพวาดในประวัติศาสตร์และในตำนาน...
4

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์หลินซีซูแห่งมาเก๊า

พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้วัดลินฟงและเป็นการระลึกถึงการเดินทางมาเยือนมาเก๊าของผู้ตรวจการทหารขององค์จักรพรรดิที่ชื่อว่าลินซีซูเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1839 (ในระหว่างที่จักรพรรดิเต้ากวง)...
5

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณและวัดเทพเจ้าประจำเมือง (Kun Iam Ancient Temple and Temple of City God)

เดิมที วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณสร้างตรงทิศใต้ของเนินเขามงฮา ค่าที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับวัดเจ้าแม่กวนอิม จึงเรียกกันว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมน้อย ประกอบด้วย 3 ศาลเจ้าที่เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิม, Kam Fa (Lady Golden...
6

พิพิธภัณฑ์ ดนตรีซีอานซิงไห่

ซีอานซิงไห่ ได้รับการขนานนามว่า "นักดนตรีของผู้คน" และมีชื่อเสียงในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาในประวัติศาสตร์ดนตรีร่วมสมัยของจีน เขาเกิดมาในครอบครัวชาวประมงในมาเก๊า...
7

ป้อมมองฮา

ป้อมมองฮาตั้งอยู่บนเนินเขามองฮาทางเหนือของมาเก๊าซึ่งเป็นป้อมที่ใหม่กว่าป้อมอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการคาดคะเนว่าจะมีการบุกรุกจากประเทศจีนหลังจากสงคราม Anglo-Chinese War ในปี ค.ศ. 1841...