Skip to Main Content

วัดลินฟง

(วัดดอกบัว)

ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และได้รับการปฏิสังขรณ์บ่อยครั้งที่สุด วัดดอกบัวแห่งนี้มีด้านหน้าวัดที่งดงามที่ทำจากดินเหนียวที่แกะสลักอย่างประณีตแบบนูนต่ำในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นภาพวาดในประวัติศาสตร์และในตำนาน มีสิงโตหินคอยปกป้องตรงทางเข้า ภายในห้องโถงมีรูปปั้นเจ้าแม่ทับทิมบนโต๊ะบูชาขนาบข้างด้วยนายพลที่เป็นองครักษ์ เลยไปเป็นลานที่ตกแต่งด้วยภาพมังกรที่ม้วนตัวบนผนัง บ่อน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวและเตาถ่ายสัมฤทธ์ที่สวยงาม ห้องโถงหลักเป็นห้องโถงสำหรับรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมบนโต๊ะบูชาที่ตกแต่งอย่างประณีต ข้างๆ คือศาลเจ้าควันไท เพดานวัดเป็นตัวอย่างที่ดีของการก่อสร้างโดยใช้คานสีดำและกระเบื้องสีขาว วัดลินฟงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในอดีตนานหลายศตวรรษที่ชาวจีนกลางจากมณฑลกวางตุ้งพักอาศัยเมื่อเดินทางมามาเก๊า ผู้ที่มาเยือนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือลินเซซู ข้าหลวงใหญ่ที่เดินทางมากมาเก๊าเมื่อวันที่ 3 กันยายน ปี ค.ศ. 1839 ซึ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านทางวัดได้สร้างรูปปั้นหินแกรนิตสูงหกฟุตและพิพิธภัณฑ์ใหม่ในลานวัด