Skip to Main Content

โรงละครเชิ่งเปิ่ง (Cheng Peng Theatre)

โรงละครเชิ่งเปิ่ง (Cheng Peng Theatre)

ตั้งอยู่ในตรอกแคบจากถนนใหญ่ อาเวนีดา ดี อัลเมดา รีเบโร (Avenida de Almeida Ribeiro) เคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชายเลนที่อ่าวเหนือ (Inner Harbour) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1875 จัดแสดงอุปรากรจีนกวางตุ้งให้คนดูท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นโรงละครแห่งแรกของมาเก๊า ชื่อภาษาจีนนั้นมีความหมายว่าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง ภายหลังเพิ่มการฉายภาพยนตร์ด้วย แต่เมื่อธุรกิจโรงละครเริ่มซบเซาในยุค 1990s จนปิดตัวลงในปี 1992 ได้กลายเป็นโกดังเก็บสารพันสินค้าจนถูกทิ้งร้างไป แต่ทุกวันนี้ ยังพอมองเห็นตัวอักษรจีนสลักชื่อโรงละคร ณ กำแพงด้านนอกเพื่อให้ผู้มาเยือนได้ย้อนรอยไปในหน้าประวัติศาสตร์