Skip to Main Content

อาคาร ไอเอเอ็ม (IAM Building)

อาคาร ไอเอเอ็ม (IAM Building)

แรกสร้างเมื่อปลายศตวรรษที่ 16 รู้จักกันว่าคืออาคารวุฒิสภาและเทศบาล ค่าที่เป็นสภาเทศบาลแห่งแรกของมาเก๊า และยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน กลุ่มอาคารนี้ชำรุดด้วยพายุหลายครั้งทำให้ผ่านการซ่อมแซมมาหลายวาระ รวมถึงการบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1940 ดั่งที่เห็นกันทุกวันนี้ ได้ทำหน้าที่หลากหลายในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นที่ทำการสภา พิพิธภัณฑ์ ไปรษณีย์ อนามัย ศาล และในห้วงอันทุกข์ยากก็กลายเป็นคุกด้วย ซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้รับการจดจารลงป้ายหินสลักบนกำแพง อาคารสไตล์นีโอ-คลาสสิกยังคงกำแพงและแผนผังดั้งเดิมไว้ รวมถึงสวนในคอร์ตยาร์ดสไตล์โปรตุเกสที่ด้านหลัง ขณะที่ภายในชั้นหนึ่งของอาคารมีห้องพิธีการที่เปิดให้เข้าชมห้องสมุดและหอสวดเล็กๆ ด้วย