Skip to Main Content

ปราซา ดี ปองเต อี ออร์ตา (Praça de Ponte e Horta)

ปราซา ดี ปองเต อี ออร์ตา (Praça de Ponte e Horta)

จัตุรัสแห่งการพักผ่อนหย่อนใจของย่านท่าเรือตอนใน ตั้งแต่รัชสมัยจักรพรรดิคังซีถึงจักรพรรดิถงจื้อแห่งราชวงศ์ชิง เป็นท่าเรือสำหรับส่งออกฝิ่น อีกทั้งเป็นท่าเรือแห่งแรกที่สงวนไว้เพื่อการค้าฝิ่นและจัดเก็บภาษียาสูบตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมาเก๊าและจีน ถึงขนาดจะเรียกว่าเป็นต้นตอสงครามฝิ่นก็ว่าได้ เมื่อมีการถมทะเลเป็นผืนดินในช่วงปลายศตวรรษ 19 จึงกลายเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของแสงสียามค่ำคืนและบรรดารถเข็นขายน้ำชากับการแสดงบันเทิงเริงใจ ครั้งหนึ่งยังเป็นตลาดที่พ่อค้าแม่ขายมารวมตัวกันซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ปัจจุบัน ชาวมาเก๊าใช้จัตุรัสแห่งนี้เป็นที่สันทนาการพักผ่อนหย่อนอารมณ์