Skip to Main Content

ถนนคาลเดรา (Rua da Caldeira)

ถนนคาลเดรา (Rua da Caldeira)

เคยเป็นที่กำบังพายุไต้ฝุ่นบริเวณอ่าวเหนือของท่าเรือตอนใน ตั้งชื่อตามพรายฟองน้ำทะเลที่สาดซัดเข้าชายฝั่ง