Skip to Main Content

วัดเทียนโห่วโบราณ โคโลอาน (Ancient Temple of Tin Hau in Coloane)

วัดเทียนโห่วโบราณ โคโลอาน (Ancient Temple of Tin Hau in Coloane)

อุทิศให้เทียนโห่ว หรือองค์อาม่า (คนไทยนิยมเรียกเจ้าแม่ทับทิม) สร้างประมาณปี ค.ศ. 1763 เป็นวัดที่เก่าที่สุดในเกาะโคโลอาน ประกอบด้วยโถงทางเข้า และโถงใหญ่ มีศาลาอยู่ตรงกลางไว้เป็นเวทีสาธารณะที่มาปรึกษาถกเถียงกันถึงเรื่องราวในสังคม มีของล้ำค่าเก็บรักษาไว้อย่างระฆังโบราณ และศิลาสามชิ้นที่เรียกกันว่า wine boat เป็นรูปก้อนเงินหนึ่งตำลึงสลักเสลาลวดลายจีน เมื่อเข้าไปในวัดจะเห็นจารึกสลักคำคู่ที่ศาลาว่า “ศีลธรรมบำรุงบ้านเมือง-Virtue nurtures the nation” ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเทียนโห่วมากด้วยเชื่อว่าเทพธิดาจะปกปักรักษาชาวเรือให้กลับบ้านปลอดภัย