Skip to Main Content

วัดซำเซง โคโลอาน (Sam Seng Temple in Coloane)

วัดซำเซง โคโลอาน (Sam Seng Temple in Coloane)

สร้างในปีที่ 4 ของรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อแห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1865) จารึกที่ทางเข้าบอกถึงประวัติศาสตร์ของเกาะโคโลอาน ซึ่งเคยเป็นอ่าวเกลือที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตเกลือ วัดขนาดเล็กแห่งนี้อุทิศให้ Kam Fa เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ เจ้าแม่กวนอิม และปรมาจารย์ฮวากวง มีประวัติย้อนหลังไปกว่า 200 ปีก่อน ที่ชาวเรือนำรูปปั้นองค์ก่ำฟามายังโคโลอานแล้วจึงสร้างวัดเพื่อประดิษฐาน ตามตำนานว่าเทพธิดาอำนวยพรให้เด็กมีสุขภาพดี ผู้คนจึงมากราบไหว้กันมากมาย ในปี 2002 มีการสร้างวัดขึ้นใหม่หลังโดนพายุทำลาย ระฆังบรอนซ์โบราณอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมากด้วยมูลค่าเป็นหลักฐานย้อนไปในวันเก่าๆ และความที่ตั้งอยู่ทางปลายเหนือสุดของหมู่บ้าน ผู้มาเยือนยังได้เห็นบ้านดั้งเดิมที่มีเสาค้ำทำจากเหล็กและไม้รายเรียงอยู่ตามชายฝั่งทะเล