Skip to Main Content

วัดตำกง

ดนี้มีหลังคาสูงที่สวยงามและรูปปั้นกระเบื้องซึ่งเป็นวัดสำหรับตำกง เทพเจ้าของนักเดินเรือ นอกจากภาพของเทพเจ้าตำกงแล้ววัดแห่งนี้ยังมีเรือมังกรจำลองขนาดสี่ฟุตที่ทำจากกระดูกปลาวาฬ และหุ่นลูกเรือที่จำด้วยไม้ในชุดสีแดงและหมวกสีเหลือง

มีจิตรกรรมฝาผนังของเสือโคร่งกับกระบอง ตาโตและมีลายสีส้ม ฉากหลังเป็นหินและต้นสนที่สลับไปมา

ในหมู่บ้านโคโลเอนมีวัดสองแห่งที่เป็นวัดสำหรับเจ้าแม่ทับทิม วัดที่ใหญ่กว่าคือวัดเจ้าแม่ทับทิมซึ่งที่ประตูทางเข้าจะมีรถดับเพลิงโบราณที่ต้องเข็นด้วยมือ ใกล้ๆ กันนั้นบริเวณ Travessa da República คือวัดที่เล็กกว่าที่มีภาพแกะสลักเคลือบทองที่ประตูทางเข้าและประตูพระจันทร์ที่หันหน้าไปทางทะเล