Skip to Main Content

บ้านนายพลเยติง

นายพลเยติงคนก่อน ผู้นำทางทหารที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้บุกเบิกกองทัพประชาชนของจีน ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่มาเก๊าเป็นเวลา 7 ปี และเพื่อเป็นการรำลึกถึงบทบาทของท่านที่มีต่อประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่ ทางรัฐบาลมาเก๊าได้ริเริ่มโครงการบูรณะบ้านเยติงตั้งแต่ปี 2006 ทำการจัดตั้งรูปปั้นสัมฤทธิ์ของท่านผู้นำ ณ บริเวณสวนด้านหน้า และจัดนิทรรศกาลภาพถ่ายไว้ภายใน ทั้งนี้บ้านนายพลเยติงได้เปิดต้อนรับสาธารณชนมาตั้งแต่ปี 2014

บ้านเยติงเป็นอาคารแบบตะวันตกความสูง 2 ชั้น พร้อมสนามหน้าบ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 180 ตารางเมตร เมื่อเข้าไปในตัวอาคารผู้เข้าชมจะพบกับเฟอร์นิเจอร์ดั้งเดิมจำนวนมากและการตบแต่งบ้านซึ่งคงไว้อย่างแต่ก่อน บ้านนายพลเยติงแห่งนี้จะทำให้ท่านได้เห็นถึงวิถีชีวิตของท่านนายพลฯและครอบครัวในมาเก๊าเมื่อหลายปีก่อนได้เป็นอย่างดี