Skip to Main Content

วัดลินไก

(วัดสายธารแห่งความโศกเศร้า)

วัดนี้ถูกก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในจัตุรัส Estrada do Repouso ในเขต Patane ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดตลาดนัดเป็นประจำ ด้านหน้าวัดมีหินแกรนิตแกะสลักบนผนังและไม้ขื่อ และรูปปั้นสิงโตจีนขนาดใหญ่บนหลังคา

ห้องโถงหลักเป็นห้องสำหรับเทพเจ้าหน้าดำ Ua Kuong ที่คอยป้องกันไฟไหม้ โดยมี Thousand-Li Eye และ Favourable-Wind Ear เป็นบริวาร ในห้องที่ติดกันมีเทพธิดาที่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดทารกและการเลี้ยงดู ตามผนังมีรูปปั้นดินเหนียวเทพธิดากับเด็กๆ เทพเจ้า 60 ปี ที่มีสีสันสดใส อีกห้องหนึ่งมี pusas ของชาวพุทธหกแถว เจ้าแม่กวนอิมที่สวมใส่เครื่องประดับศีรษะผ้าคลุมหน้าที่มีชายได้รับการบูชาในห้องโถงอีกห้องหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะบูชาเดียวกันกับรูปปั้นของควันไท ห้องโถงถัดไปเป็นห้องโถงสำหรับเทพวานร ตัวละครสำคัญจากตำนานลัทธิเต๋า และวีรบุรุษในวรรณคดีวานรผู้กล้าหาญ วัดลินไกให้การสนับสนุนโรงพยาบาลและบ้านผู้ยากไร้ เทศกาล Ua Kuong มีการเฉลิมฉลองกันในวันที่ 28 ของพระจันทร์ดวงที่เก้า