Skip to Main Content

วัดโทเทย (Tou Tei Temple in Sam Pa Mun)

วัดโทเทย (Tou Tei Temple in Sam Pa Mun)

โทเทยคือเทพเจ้าแห่งดินในเทพนิยายโบราณที่ชาวมาเก๊าเคารพนับถือ วัดมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบสามร้อยปี จารึกบอกปีก่อสร้างย้อนกลับไปในรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อหรือจักรพรรดิกวังซวี่ โดยคนท้องถิ่นให้เงินสนับสนุนการก่อสร้าง แม้วัดจะมีขนาดเล็กแต่ก็มากมายด้วยผู้คนที่มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรือง เทศกาลฉลองเทพโทเทย (Feast of the God Tou Tei) ในทุกวันที่ 2 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีน อัดแน่นด้วยงานฉลอง ของเซ่นไหว้ รวมทั้งหมูย่างทั้งตัว อุปรากรจีนกวางตุ้ง ความบันเทิงต่างๆ เพื่อนำพาสันติสุขและความมั่งคั่งมาสู่คนในชุมชน