Skip to Main Content

ทราแวซซา ดา ปายเชา (Travessa da Paixão)

ทราแวซซา ดา ปายเชา (Travessa da Paixão)

ตรอกเล็กๆ ที่ดูแล้วไม่ต่างจากตรอกอื่นๆ ที่พบเห็นในมาเก๊า แต่ความพิเศษอยู่ที่ชื่อตรอก ทราแวซซา ดา ปายเชา ที่คำว่า Paixão ในภาษาโปรตุเกส หมายถึง ความหลงใหล ความรัก ซึ่งความตั้งใจเดิมนั้นหมายถึงความรักในพระเจ้าของชาวคาทอลิก แต่ด้วยแปลผิด ทราแวซซา ดา ปายเชากลับกลายเป็นตรอกแห่งรัก ที่บัดนี้เป็นจุดเด็ดของคู่เดต คู่บ่าวสาวถ่ายรูปแต่งงาน รวมถึงฉากในละครซีรี่ส์และภาพยนตร์  และในตรอกนี้มี โรงภาพยนต์อเนกประสงค์ซึ่งเป็นอาคารสามชั้น ประกอบไปด้วยห้องจำหน่ายตั๋ว ห้องรับรอง และห้องควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการฉายภาพยนตร์ศิลปะและภาพยนตร์อิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมภาพยนต์ของชาวมาเก๊า