Skip to Main Content

Rumah Peringatan Sun Yat-Sen di Macao

Ini adalah bangunan dalam warisan architectonic Macao menempatkan sebilangan dokumen, memberi penghormatan kepada Dr. Sun Yat-Sen semasa beliau di Macao. Beliau adalah mentor dan penggerak revolusi republik Cina, yang menggulingkan rejim lemah Dinasti Qing. Seorang personaliti berkarisma yang menyatukan Cina, dia juga dianggap sebagai "Bapa Bangsa". Rumah tersebut adalah saksi kepada masa beliau yang singkat tetapi penting di Macao pada awal abad yang lalu apabila melarikan diri dari kuasa mandarin imperialis, beliau cuba untuk menggerakkan penyokongnya dalam usaha untuk merancang untuk penubuhan rejim baru di Cina. Di Macao beliau menerima sokongan daripada rakan-rakan, orang yang penting dan berkuasa dalam politik dan sosial Macao pada masa itu.