Skip to Main Content

วันอิสเตอร์

วันอิสเตอร์

  • เม.ย. 2-3

เป็นเทศกาลที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนชาวคริสต์ ร้านค้ามากมายจะวางขายช็อกโกแลตและขนมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้