Skip to Main Content

เทศกาลตำกง

เทศกาลตำกง

  • พ.ค. 19

เทศกาล อันมีสีสันชีวิตชีวานี้จัดขึ้นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้าตำกง ซึ่งเป็นยุวเทพที่คอยดูแลฝนฟ้าอากาศและการป่วยไข้ เทพเจ้าองค์นี้ได้รับการเคารพศรัทธาจากเหล่าชาวประมงรองลงมาจากเทพอาม่า ในงานเทศกาลนี้ยังมีการแสดงมหรสพงิ้วแบบกวางตุ้งและการแสดงเชิดมังกรเพื่อ เฉลิมฉลองอีกด้วย