Skip to Main Content
6 ทิวทัศน์

ช็อปปิ้งตามโซน

1

Avenida de Almeida Ribeiro

Avenida de Almeida Ribeiro : อัญมณี ของที่ระลึก (ใกล้ๆ กับ Travessa do Auto Novo และ Rua da Felicidade) อาหารทะเลแห้ง Avenida de Almeida Ribeiro คือศูนย์การพาณิชย์ การขนส่ง และเส้นทางสัญจรหลักของมาเก๊า...

2

เขตซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล

เขตซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล :  ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ในท้องถิ่น ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลคือจุดสังเกตทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติของมาเก๊า...

3

เขตเอส โดมิงโกส์

เขตเอส โดมิงโกส์ (รวมถึงบริเวณRua de Pedro Nolasco da Silva และ Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida): เครื่องสำอาง รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่น(Sun Star City, NgaMeng Shopping Arcade และ...

4

เขต Horta e Costa

เขต Horta e Costa:  เสื้อผ้าแฟชั่นในท้องถิ่น โทรศัพท์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสำหรับส่งออก (เขตโคมไฟสามดวง) Horta e Costa เป็นเขตสำหรับที่อยู่อาศัยและช็อปปิ้งที่ลูกค้าประจำส่วนมากคือคนในท้องถิ่น...

5

ของที่ระลึกจากหมู่บ้านไทปาเก่า

หมู่บ้านไทปาเก่าเป็นขุมสมบัติสำหรับของที่ระลึก ขนม เค้กพื้นเมือง และเครื่องเรือนที่งดงามที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของฝากหรือที่ระลึกสำหรับครอบครัวและเพื่อนๆ

6

ห้างสรรพสินค้าในเขตโคไท

ห้างสรรพสินค้าในเขตโคไทกำลังกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคเนื่องจากมีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงจากต่างประเทศและร้านขายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนับร้อยแห่ง