Skip to Main Content

การแสดงแสงสี บนหอไอเฟล

หอไอเฟลตั้งอยู่ที่ The Parisian Macao Tower มีความสูงประมาณ 162 เมตร สามารถเข้าชมได้ 2 ชั้นบนชั้น 7 และชั้น 37 ผู้เข้าชมสามารถใช้ลิฟต์เพื่อไปถึงยอดไอดฟลได้ภายในเวลาเพียง 40 วินาทีและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของเมืองมาเก๊า และ พื้นที่ฝั่งโคไทอันงดงาม หอไอเฟลจะสว่างขึ้นตอนค่ำและเป็นฉากหลังที่เหมาะสำหรับผู้มาเยือนในการถ่ายภาพที่น่าทึ่ง ประกอบไปด้วยธีมและแสง สี เสียงต่างๆ การแสดงทั้งหมดประมาณวันละ 20 รอบ (ทุกวัน)