Skip to Main Content

สถาบัน Jao Tsung-i

ศาสตราจารย์ Jao Tsung-I หรือที่รู้จักกันในนาม “บิดาแห่งจีนวิทยา” จนเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก เนื่องด้วยผลงานอันล้ำค่าและโดดเด่นในวรรณกรรม ศิลปะ และการศึกษา ทำให้ศาสตราจารย์ Jao กลายเป็นศาสตราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตราจารย์ Jao และมาเก๊า นับว่ามีเรื่องราวที่ลึกซึ้ง นั่นเป็นเพราะท่านได้แสดงถึงเจตนาที่ต้องการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของมาเก๊า โดยการบริจาคผลงานศิลปะและงานเขียนของท่า แก่หน่วยงานที่ดูแลด้านศิลปะวัฒนธรรมประจำมาเก๊า และเพื่อเป็นการเผยแพร่ซิลปะและวัฒนธรรมจีน ทางรัฐบาลมาเก๊าจึงได้สร้างสถาบัน Jao Tsung-I ขึ้น และจัดแสดงนิทรรศการตัวอักษรและภาพวาดที่ได้รับการบริจาคจากท่านศาสตราจารย์ Jao Tsung-I เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสชมผลงานของท่านอย่างทั่วถึง

ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม