Skip to Main Content

ท่าเรือชาวประมงของมาเก๊า

ท่าเรือชาวประมงของมาเก๊าคือสวนสนุกขนาด 133,000 ตารางเมตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เป็นสวนสนุกในแนววัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมาเก๊า ตั้งอยู่ใจกลางท่าเรือด้านนอกและไม่ใช่สวนสนุกแต่อย่างเดียว ยังมีสถานบริการเกี่ยวกับอาหาร ร้านค้า ความบันเทิง ที่พักอาศัย ที่ประชุม และการจัดนิทรรศการในสถานที่เดียวที่สามารถเดินเพียงแค่ 5 นาทีจากท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า-ฮ่องกงและลานขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น

ไม่ว่าจะเป็นการมาเยือนเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนหย่อนใจ ผู้เข้าชมก็สามารถสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ในศูนย์รวมความบันเทิงแห่งนี้ได้