Skip to Main Content

Tokong A-Ma

Tokong A-Ma telah wujud sebelum kewujudan bandar Macao. Ia terdiri daripada Gate Pavilion, Memorial Arch, Prayer Hall, Hall of Benevolence, Hall of Guanyin, dan Zhengjiao Chanlin (pavilion pengganut Buddha). Pelbagai pavilion bagi penyembahan dewa yang berbeza dalam satu kompleks membuatkan Tokong A-Ma satu contoh budaya Cina yang diilhamkan oleh Konfusianisme, Taoisme, Buddha dan kepercayaan pelbagai kaum.