Skip to Main Content

เทศกาลเทพอาม่า

เทศกาลเทพอาม่า

  • พ.ค. 4

เป็นวันที่มีการเคารพสักการะเทพเจ้าที่มีได้รับความนิยมมากที่สุดของมาเก๊าซึ่งก็คือเทพธิดาแห่งชาวเรือซึ่งว่ากันว่ามาเก๊าได้ชื่อมาจากเทพองค์นี้ เทพพรหมจารีย์อาม่า (หรือที่รู้จักกันว่าทิ้นเฮ่า) ได้สั่งให้ธาตุต่างๆ สงบลงเมื่อพายุเป็นอันตรายต่อเรือ ลมลดความลุนแรงลง ตรงจุดที่เรือแล่นมาถึงฝั่งชาวเรือที่สำนึกในบุญคุณได้สร้างวัดเทพอาม่าขึ้นมา ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ชาวเรือและครอบครัวของพวกเขาเดินทางมายังวัดที่เก่าแก่แห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในท่าเรือชั้นใน