Skip to Main Content

โบสถ์ใหญ่เซนต์ฟรานซิส เซเวียร์

โบสถ์ใหญ่เซนต์ฟรานซิส เซเวียร์

โบสถ์เล็กๆ ที่งดงามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1951 ติดกับบ้านคนชราใกล้ๆ กับเนินเขามองฮา ภายในตกแต่งแบบเรียบง่ายและเงียบสงบที่มีแท่นบูชาที่ทำจากหินอ่อนสีดำ ข้างนอกหน้าต่างบานเกล็ดที่อยู่สูงตามกำแพงคือสนามและสวนที่น่าชมเชย