Skip to Main Content
17 ทิวทัศน์

โบสถ์

เมื่อชาวโปรตุเกสเดินทางมามาเก๊าเมื่อสี่ร้อยห้าสิบปีที่แล้วพวกเขาได้นำนิกายแคธอลิกมาด้วย และได้สร้างโบสถ์และสำนักแม่ชีขึ้นมาหลายแห่ง มหาลัยเซนต์ปอลเก่าเป็นมหาวิทยาลัยแบบตะวันตกแห่งแรกในเอเชีย และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับหมอสอนศาสนาต่างประเทศที่จะเข้ามายังประเทศจีน ทุกวันนี้มาเก๊าถูกแบ่งเป็นเขตแคธอลิกต่างๆ บนแผนที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นโบสถ์แคธอลิกที่งดงามต่างๆ ได้ทั่วทั้งเมือง เยี่ยมชมโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบพิเศษและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบสถ์ต่างๆ

1

โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์

โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชเยซูอิตเมื่อตอนกลางศตวรรษที่ 16 เป็นหนึ่งในสามของโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า หน้าตาและสัดส่วนของโบสถ์ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1846...

2

โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โจเซฟ

โรงเรียนสอนศาสนาเก่าและวิทยาลัยเซนต์ปอลถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1728 เคยเป็นฐานสำคัญของผู้สอนศาสนาที่ทำงานในจีน ญี่ปุ่น และบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟสอนหลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย...

3

โบสถ์พระแม่เพนญ่า

โบสถ์แรกถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1622 โดยลูกเรือและผู้โดยสารที่รอดจากการถูกจับกุมโดยชาวดัตช์ โบสถ์เป็นสถานที่แสวงบุญของกะลาสีที่ออกเดินเรือไปยังสถานที่อันตราย

4

โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์

โบสถ์นี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1928 ตามสไตล์บาโรกของโบสถ์ที่สำคัญๆ ของมาเก๊า ด้านหน้าเป็นสีครีมและสีขาวและหน้าต่างรูปไข่และหอระฆัง ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะในการสู้รบกับโจรสลัดในปี...

6

โบสถ์เซนต์ไมเคิล

โบสถ์เล็กๆ แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1875 ในสุสานคาทอลิกที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นอาคารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในมาเก๊า ภายนอกทาด้วยสีเขียวและสีขาว หน้าต่างที่ใช้กระจกสีกรองแสงสีต่างๆ เข้ามาภายในโบสถ์

8

พระวิหาร

พระวิหารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 เดิมทีวัสดุในการก่อสร้างคือไทปา (วัสดุผสมระหว่างดินกับฟาง) ในการปฏิสังขรณ์ในปี ค.ศ. 1780 พระวิหารได้ย้ายบริการทางศาสนาไปที่หอสวดเก่าของสำนักแห่งความเมตตาเป็นการชั่วคราว...

9

โบสถ์พระแม่ฟาติมา

โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งเป็นโบสถ์สำหรับประชาชนในเขตอุตสาหกรรม Bairro Tamagnini Barbosa ทางตอนเหนือของเมือง โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในสนามเงียบๆ ด้านหลังประตูเหล็กดัด...

10

โบสถ์เซนต์โดมินิค

โบสถ์ที่มีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์พระแม่มารีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1587 โดย 3 บาทหลวงนิกายโดมินิกันชาวสเปนที่มาจากอะคาปุลโกในเม็กซิโก และโบสถ์นี้เองที่ได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ A Abelha da China ("The China...

11

โบสถ์พระแม่ซอโร

โบสถ์เล็กๆ แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1966 สำหรับชุมชนที่อยู่ในคาโฮซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของผู้ที่หายจากโรคเรื้อนและผู้ป่วยรายใหม่ๆ อาศัยอยู่ โบสถ์แห่งนี้มีไม้กางเขนที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ทางประตูทางทิศเหนือ...

12

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลคือด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์เดอิที่ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ถัดไปจากโบสถ์ ทั้งโบสถ์มาแตร์...

13

โบสถ์โปรเตสแตนต์

เพื่อให้บริการชุมชนส่วนน้อยในมาเก๊าที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์โบสถ์นี้ตั้งอยู่ในสุสานที่เป็นหลุมฝังศพของชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน 150 คน ทำให้ระลึกถึงวันที่มีการค้าของชาวต่างชาติและกองทัพเรือในมาเก๊า...

14

โบสถ์เซนต์แอนโทนี

ในตอนแรกถูกก่อสร้างด้วยไม้ไผ่และไม้ก่อนปี ค.ศ. 1560 จึงเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าแห่งหนึ่ง และเป็นที่ซึ่งบาทหลวงเยซูอิตมาก่อตั้งสำนักานใหญ่แห่งแรกในเมือง โบสถ์ได้รับการก่อสร้างใหม่ด้วยหินหลายครั้ง...

15

ปราการเกีย (รวมถึงโบสถ์และประภาคารเกีย)

ป้อมปราการเกียถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1622 และ 1638 ภายในเป็นที่ตั้งของหอสวดเกียที่เดิมที่ก่อตั้งโดยแม่ชีคลาริสต์ที่พำนักอยู่ที่นี่ก่อนจะไปก่อตั้งสำนักชีเซนต์แคลร์ โบสถ์แสดงถึงความกลมกลืนของวัฒนธรรมต่างๆ...

16

โบสถ์ใหญ่เซนต์ฟรานซิส เซเวียร์

โบสถ์เล็กๆ ที่งดงามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1951 ติดกับบ้านคนชราใกล้ๆ กับเนินเขามองฮา ภายในตกแต่งแบบเรียบง่ายและเงียบสงบที่มีแท่นบูชาที่ทำจากหินอ่อนสีดำ

17

โบสถ์เซนต์ลาซารุส

สิ่งก่อสร้างแห่งแรกในบริเวณนี้คืออาศรมของพระแม่แห่งความหวัง หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายในนามของเซนต์ลาซารุสที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1570 สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อน...