Skip to Main Content

โบสถ์พระแม่ฟาติมา

โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งเป็นโบสถ์สำหรับประชาชนในเขตอุตสาหกรรม Bairro Tamagnini Barbosa ทางตอนเหนือของเมือง โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในสนามเงียบๆ ด้านหลังประตูเหล็กดัด การออกแบบเป็นแบบร่วมสมัยที่มีหอสูงทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีระฆังสองอัน บันไดกว้างนำไปสู่โบสถ์ที่มโหฬาร ภายในมีกำแพงที่ประดับไปด้วยแผ่นกระจกสี และแท่นบูชามีไม้กางเขนติดตั้งอยู่บนกำแพงอิฐสีแดง