Skip to Main Content

มรดกโลก

30 ทิวทัศน์
1

Barra Square

Barra Square ตั้งอยู่ด้านหน้าของ A-Ma Temple หันหน้าไปทาง Inner Harbour ส่วนด้านหน้าสร้างจากกระเบื้องโมเสคโปรตุเกสที่มีชื่อเสียงโดยมีสีเหลืองสดและสีถ่านเป็นสีหลัก...

2

Camões Square

จัตุรัสตั้งอยู่ใกล้กับสวนCamões, โบสถ์เซนต์แอนโธนีและสุสานโปรเตสแตนต์ สวนมีต้นไม้เขียวขจีและม้านั่งและเป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับคนในพื้นที่ที่ต้องการพักผ่อน

3

Cathedral Square

ไม่ว่าจะมาจากมุมมองทางศาสนาหรือประวัติศาสตร์มหาวิหารและอาคารอื่น ๆ ที่อยู่รอบจัตุรัสก็เป็นอนุสรณ์สถานที่มีมูลค่าสูง

5

St. Dominic’s Square

จัตุรัสตั้งอยู่ด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ดอมินิก ไม่เพียง แต่มีสถานที่พักผ่อนเท้าที่เหนื่อยล้า แต่ยังมีผู้ขายทั้งสองข้างของจัตุรัสที่ขายอาหารเสื้อผ้าและเครื่องสำอางอีกด้วย

6

คฤหาสน์หลู่เกา

เชื่อกันว่าคฤหาสน์หลู่เกาถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1889 ที่นี่เคยเป็นบ้านของพ่อค้าชาวจีนเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในเมืองที่มีชื่อเสียง คฤหาสน์หลังนี้มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายในใจกลาง...

7

ค่ายทหารมูริช

ทำการปิดชั่วคราว

ถูกสร้างขึ้นในปี 1874 เพื่อรองรับกรมทหารอินเดียที่มาจากกัวเพื่อมาเสริมกำลังตำรวจท้องถิ่นในมาเก๊า ปัจจุบันใช้เป็นอาคารสำนักงานของสำนักขนส่งทางทะเลและทางน้ำ

8

จัตุรัสเซนต์ออกัสติน

จัตุรัสเซนต์ออกัสตินประกอบด้วยอาคารต่างๆ เช่น โบสถ์เซนต์ออกัสติน โรงละครดอมเปโดรที่ห้า โรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟ และหอสมุดเซอร์โรเบิร์ตโฮตุง

9

จัตุรัสเซนาโด

จัตุรัสเซนาโดเป็นศูนย์รวมของชาวเมืองมาหลายศตวรรษ และยังคงเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ทุกวันนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารวุฒิสภาเก่า วัดซำไก (วันควนไท)...

10

จัตุรัสลีเลา

เดิมทีน้ำบาดาลของลีเลาเคยถูกนำไปใช้เป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติหลักในมาเก๊า ชาวโปรตุเกสมีประโยคยอดนิยมว่า “ผู้ที่ดื่มน้ำจากลีเลาจะไม่ลืมมาเก๊า” ซึ่งหมายความว่าคนในพื้นที่คิดถึงจัตุรัสลีเลาอยู่เสมอ...

11

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลคือด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์เดอิที่ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ถัดไปจากโบสถ์ ทั้งโบสถ์มาแตร์...

12

บ้านแมนดาริน

บ้านแมนดารินถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ซึ่งเป็นบ้านแบบจีนโบราณของนักประพันธ์จีนอยู่ยิ่งใหญ่นามว่า เฉิง กวนยิง ซึ่งประกอบไปด้วยเรือนหลายหลัง มีอาณาบริเวณ...

13

โบสถ์เซนต์โดมินิค

โบสถ์ที่มีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์พระแม่มารีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1587 โดย 3 บาทหลวงนิกายโดมินิกันชาวสเปนที่มาจากอะคาปุลโกในเม็กซิโก และโบสถ์นี้เองที่ได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ A Abelha da China ("The China...

14

โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์

โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชเยซูอิตเมื่อตอนกลางศตวรรษที่ 16 เป็นหนึ่งในสามของโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า หน้าตาและสัดส่วนของโบสถ์ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1846...

16

โบสถ์เซนต์แอนโทนี

ในตอนแรกถูกก่อสร้างด้วยไม้ไผ่และไม้ก่อนปี ค.ศ. 1560 จึงเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าแห่งหนึ่ง และเป็นที่ซึ่งบาทหลวงเยซูอิตมาก่อตั้งสำนักานใหญ่แห่งแรกในเมือง โบสถ์ได้รับการก่อสร้างใหม่ด้วยหินหลายครั้ง...

17

ปราการเกีย (รวมถึงโบสถ์และประภาคารเกีย)

ป้อมปราการเกียถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1622 และ 1638 ภายในเป็นที่ตั้งของหอสวดเกียที่เดิมที่ก่อตั้งโดยแม่ชีคลาริสต์ที่พำนักอยู่ที่นี่ก่อนจะไปก่อตั้งสำนักชีเซนต์แคลร์ โบสถ์แสดงถึงความกลมกลืนของวัฒนธรรมต่างๆ...

18

ป้อมปราการ

เคยเป็นปราการทางทหารที่สำคัญของเมืองจึงทำให้มีปืนใหญ่ ค่ายทหาร บ่อน้ำ คลังสรรพาวุธที่ไว้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์และเสบียงเพียงพอที่จะต้านทานการโอบล้อมเมืองได้ถึงสองปี...

19

พระวิหาร

พระวิหารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 เดิมทีวัสดุในการก่อสร้างคือไทปา (วัสดุผสมระหว่างดินกับฟาง) ในการปฏิสังขรณ์ในปี ค.ศ. 1780 พระวิหารได้ย้ายบริการทางศาสนาไปที่หอสวดเก่าของสำนักแห่งความเมตตาเป็นการชั่วคราว...

20

โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โจเซฟ

โรงเรียนสอนศาสนาเก่าและวิทยาลัยเซนต์ปอลถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1728 เคยเป็นฐานสำคัญของผู้สอนศาสนาที่ทำงานในจีน ญี่ปุ่น และบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟสอนหลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย...

21

โรงละครดอมเปโดรที่ห้า

โรงละครนี้ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1860 เป็นโรงละครแบบตะวันตกแห่งแรกในจีนที่สามารถจุผู้ชมได้ 300 คน โรงละครแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากสำหรับชาวมาเก๊า...

22

วัดซำไกวุยคุน (วัดกวนไท)

วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ย่านบาซาร์จีนเก่าซึ่งปัจจุบันคือตลาดเซนต์โดมินิกที่ยังคงเก็บกลิ่นอายย่านเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วน...

23

วัดนาช่า

วัดที่อุทิศสำหรับการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 โบสถ์จีนโบราณเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับซากองค์กรเจซูอิตที่สำคัญประจำภูมิภาคที่แสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตกและจีน

24

วัดอาม่า

วัดอาม่าถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ...

25

ส่วนของกำแพงเมืองเก่า

ส่วนที่เหลืออยู่ของกำแพงเมืองเก่านี้ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1569 ซึ่งเป็นการก่อสร้างกำแพงเมืองแบบโปรตุเกสเดิมรอบท่าเรือที่มีการตั้งถิ่นฐานแบบเดียวกันกับในในแอฟริกาและอินเดีย ส่วนของกำแพงเก่านี้...

26

สวนคาซา

บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1770 และเดิมทีเป็นบ้านของพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่ร่ำรวยคนหนึ่งที่ชื่อว่ามานูเอล เปโรร่า ต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียนได้เช่าเป็นสำนักงาน ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิโอเรียนตัล

27

สำนักแห่งความเมตตา

สถาบันนี้จำลองแบบมาจากองค์กรการกุศลที่เก่าแก่และสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในโปรตุเกสซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกโดยบิชอปองค์แรกของมาเก๊าในปี ค.ศ. 1569 นับว่าเป็นการก่อตั้งคลินิกการแพทย์แบบตะวันตกแห่งแรกในมาเก๊า...

28

สุสานโปรเตสแตนต์

ที่นี่คือสถานที่ที่สามารถมองทะลุเข้าไปยังชุมชนที่หลากหลายของมาเก๊าได้ สุสานโปรเตสแตนต์ตั้งอยู่ใกล้สวนคาซามีบันทึกมากมายเกี่ยวกับชุมชนแรกๆ ของชาวโปรเตสแตนต์ในมาเก๊า หอส่วนมอร์ริสันถูกสร้างขึ้นในปี...

29

หอสมุดเซอร์โรเบิร์ตโฮตุง

หอสมุดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนปี ค.ศ. 1894 ซึ่งในตอนแรกเป็นบ้านพักอาศัยของโดนา แคโรไลนา คุณญ่า นักธุรกิจฮ่องกงชื่อเซอร์โรเบิร์ตโฮตุงได้ซึ้อไว้ในปี ค.ศ. 1918 เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เขาเสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1955...

30

อาคาร 'ลีล เซนาโด' (ปัจจุบันใช้ชื่อว่า อาคารไอเอเอ็ม)

อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1784 เป็นหอประชุมเทศบาลมาเก๊าแห่งแรกและยังคงใช้งานมาจนทุกวันนี้ ชื่อ “ลีล เซนาโด” (วุฒิสภาผู้ภักดี) มาจากชื่อ “เมืองแห่งนามของเทพมาเก๊า...