Skip to Main Content

โบสถ์พระแม่ซอโร

โบสถ์เล็กๆ แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1966 สำหรับชุมชนที่อยู่ในคาโฮซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของผู้ที่หายจากโรคเรื้อนและผู้ป่วยรายใหม่ๆ อาศัยอยู่ โบสถ์แห่งนี้มีไม้กางเขนที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ทางประตูทางทิศเหนือ โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างและมอบให้กับคาโฮโดยช่างปั้นชาวอิตาลีที่ชื่อว่าฟรานซิสโก เมซซิมา ช่างปั้นชาวอิตาลีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโบสถ์นี้คือ โอซีโอ แอคคอนซิ