Skip to Main Content

โบสถ์โปรเตสแตนต์

เพื่อให้บริการชุมชนส่วนน้อยในมาเก๊าที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์โบสถ์นี้ตั้งอยู่ในสุสานที่เป็นหลุมฝังศพของชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน 150 คน ทำให้ระลึกถึงวันที่มีการค้าของชาวต่างชาติและกองทัพเรือในมาเก๊า บางครั้งอาคารที่ทำด้วยหินขนาดเล็กแห่งนี้ถูกเรียกว่า “โบสถ์มอร์ริสัน” เพื่อเป็นเกียรติให้กับ
โรเบิร์ต มอร์ริสัน หมอสอนศาสนาที่แปลคำภีร์ไบเบิ้ลเป็นภาษาจีน และหน้าต่างกระจกสีที่มีภาพศิลปะ
รูปคัมภีร์ไบเบิ้ลที่เปิดอยู่ที่มีตัวอักษรภาษาจีนที่แปลว่า “ในตอนเริ่มต้นคือคำพูด” ทั้งสองด้านของแท่นบูชาคือแผ่นจารึกที่ระลึกถึง James B. Endicott พ่อค้าชาวอเมริกันที่ถูกฝังอยู่ที่ฮ่องกง และ Henry Davies Margesson ที่จมน้ำตายจากเรือโยกาฮาม่าในขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านที่อังกฤษหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา 23 ปี