Skip to Main Content

ศาลาแพนด้ายักษ์มาเก๊า

อุทยานแพนด้ายักษ์มาเก๊าตั้งอยู่ในสวนเซี๊ยคไปวานในโคโลเอน และเป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์หายาก อยู่บนพื้นที่ประมาณ3,000 ตารางเมตร พื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่กิจกรรมในอาคารมีพื้นที่ประมาณ 330 ตารางเมตร 3 แห่ง และพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร 2 แห่ง ส่วนพื้นที่การแสดงของหมีแพนด้ายักษ์มีพื้นที่ประมาณ 900 ตารางเมตร ในการจัดแสดงหมีแพนด้าสีแดง อุณหภูมิภายในโดมจะถูกควบคุมเพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเพื่อให้อุณหภูมิห้องที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับหมีแพนด้าสีแดง

ศูนย์ข้อมูลแพนด้ายักษ์ของมาเก๊า และร้านของฝากแพนด้ายักษ์ ตั้งอยู่ภายในอุทยานด้วย ศูนย์ข้อมูลแพนด้ายักษ์ใหญ่ของมาเก๊าเป็นอาคารสองชั้นที่มีห้องวิดีโอมัลติฟังก์ชั่พื้นที่แสดงนิทรรศการมุมอ่านหนังสือและพื้นที่ที่มีการโต้ตอบแบบเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับหมีแพนด้ายักษ์นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอื่น ๆ การจัดนิทรรศการและการเรียนรู้ความสนใจเป็นประจำนอกเหนือจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมีแพนด้ายักษ์ มาเก๊า Giant Panda Gift Shop ตั้งอยู่ที่ทางเข้าหลักของ SeacPai Van Park เพื่อจำหน่ายของขวัญและของที่ระลึกจากแพนด้ายักษ์ มีชุดของขวัญหมีแพนด้าขนาดใหญ่สำหรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อ ได้แก่ ของเล่น กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องเขียน และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น