Skip to Main Content

Tokong Lin Kai

Tokong Lin Kai

Bertarikh dari abad ke-17, kuil ini menduduki Estrada do Repouso di daerah Patane, di mana pasar lambak biasa diadakan. Kuil ini mempunyai fasad dengan beberapa ukiran granit halus di dinding dan bubung dan besar patung singa Cina di atas bumbung.

Dewan utama khusus untuk Ua Kuong, tuhan yang dihadapi gelap yang melindungi terhadap kebakaran. Beliau dihadiri oleh mata Ribu-Li dan menggalakkan Angin Telinga. Dalam satu dewan bersebelahan dewi dikaitkan dengan bersalin dan penternakan. Sepanjang dinding adalah 18 patung dewi dengan kanak-kanak, tokoh-tokoh tanah liat yang berwarna terang dan ekspresif tuhan-tuhan 'tahun 60-. Dalam dewan lain adalah deretan enam Buddha pusas. Kun Iam dalam dikelilingi pakaian tudung kepala beliau disembah di salah satu dewan di mana beliau berkongsi suatu mezbah dengan patung Kwan Tai. Sebuah dewan lanjut didedikasikan kepada Tuhan Monyet, watak popular dari mitologi Taois dan wira monyet epik sastera. Tokong Lin Kai menyokong sebuah hospital dan rumah orang miskin. Perayaan Ua Kuong disambut pada hari ke-28 bulan kesembilan.